Hala Targowa we Wrocławiu

Polityka prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako: „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 

Informacje dotyczące danych osobowych

Informujemy, że Tradycja i Jakość Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej "administratorem danych"”, będzie przetwarzać Państwa dane osobowe.

 

Mogą Państwo skontaktować się z administratorem danych w sprawach dotyczących danych osobowych za pośrednictwem email: ochrona.danych@tradycjaijakosc.com.pl lub pod adresem: Tradycja i Jakość Sp. z o.o. al. Kasprowicza 85, 51-146 Wrocław

 

Administrator danych będzie przetwarzać Państwa dane osobowe:

 

Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem osób upoważnionych, podmiotów przetwarzających np. zleceniobiorców świadczących usługi ochrony osób i mienia , usługi informatyczno-serwisowe na rzecz administratora danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż przez okres niezbędny
do wykonania ww. celów. Jednakże w zakresie monitoringu wizyjnego CCTV dane osobowe będą przechowywane przez okres do 10 dni.

Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości współpracy.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*.

Państwa dane będą przetwarzane w systemach informatycznych, ale nie będą wykorzystane
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

POLITYKA COOKIES

Podobnie jak inne witryny internetowe, używamy plików cookies, aby nasza strona działała i była łatwiejsza w obsłudze. Pliki cookies pomagają nam między innymi uzyskać dane na temat Twoich odwiedzin, dzięki czemu możemy stale optymalizować i ukierunkowywać reklamy na naszej witrynie. Pozwala nam to zapewnić lepszą obsługę użytkownika i dostosować odpowiednie treści.

Korzystanie z plików cookies często wiąże się z równoczesnym gromadzeniem danych osobowych.

Zarządcą i właścicielem strony jest  Tradycja i Jakość Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Cookie to mały plik tekstowy zapisany w Twojej przeglądarce. Pliki tekstowe sprawiają, że strona internetowa może między innymi sprawdzić, czy dana przeglądarka już wcześniej odwiedziła witrynę. W ten sposób zbierane są informacje statystyczne dotyczące zachowania użytkownika na stronie. Pliki cookies pomagają poprawić komfort korzystania ze stron i przeglądarek.

Pliki cookies nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów ani złośliwego oprogramowania.

Pliki cookies odgrywają zatem kluczową rolę w optymalizacji działania strony internetowej.

Zawsze możesz odrzucić lub usunąć pliki cookies ze swojego komputera, zmieniając ustawienia w przeglądarce. Od przeglądarki, jakiej używasz, zależy, gdzie znajdziesz ustawienia. Należy jednak pamiętać, że po odrzuceniu lub usunięciu plików cookies nie będzie można korzystać z wielu funkcji i usług, ponieważ dzięki cookies strona internetowa może zapamiętać Twoje wcześniejsze wybory. Częściej będziesz widzieć reklamy i będą one gorzej dopasowane do Twoich preferencji.

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania, dotyczące naszych informacji i/lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt: ochrona.danych@tradycjaijakosc.com.pl